O nas

Katedra Literatury Polskiej XX wieku (kierownik – prof. dr hab. Wojciech Gutowski) powstała w 2001 roku w wyniku przekształcenia Zakładu Literatury Młodej Polski. Wówczas w skład Katedry wchodziły dwie pracownie: Pracownia Literatury Młodej Polski i Literatury Międzywojennej (kierownik – dr P. Siemaszko) oraz Pracownia Literatury Współczesnej (kierownik – dr Wacław Lewandowski).

W 2003 roku do Katedry została włączona Pracownia Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu (przekształcona z Zakładu Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu), a katedra zmieniła nazwę na: Katedra Literatury Polskiej XIX i XX wieku. Od 2011 roku tę ostatnią przekształcono na Katedrę Polskiej Literatury Nowoczesnej i Ponowoczesnej (XIX-XXI w.) z następującymi pracowniami: Pracownia Literatury XIX Wieku, Pracownia Literatury XX Wieku, Pracownia Najnowszej Literatury Polskiej i Krytyki Literackiej.

W roku 2014, w związku z odejsciem na emeryturę prof. dr hab. W. Gutowskiego, katedrę przekształcono w Zakład Polskiej Literatury Nowoczesnej i Ponowoczesnej (XIX-XXI w.), a jego kierownikiem został dr hab. prof UKW Robert Mielhorski.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Zakład Polskiej Literatury Nowoczesnej i Ponowoczesnej XIX - XXI,

ul.Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz, tel./fax: 52 322 03 55